Fysisk
trening i
håndball

Norges Håndballforbunds «Håndballfysikk» ønsker å vise hvordan man kan trene fysisk fra barn til voksen.

Det er både et teoretisk rammeverk og eksempler på øvelser og treningsøkter tilpasset de ulike alderstrinnene. «Håndballfysikk» er den fysiske treningen i «Utviklingstrappa» i praksis, og er delt inn i følgende kapitler:

I kapittel 1 får du en gjennomgang av hvilke faktorer som påvirker prestasjonsevnen i håndball, samt en beskrivelse av hvordan man kan planlegge og gjennomføre alderstilpasset fysisk trening gjennom barne- og ungdomshåndballen.

De fire neste kapitlene er delt inn i alderstrinnene 6-9 år, 10-12 år, 13-15 år og 16-20 år.

Innholdet i kapitlene er tilpasset de enkelte alderstrinnene og er delt inn i vekst og modning, formålet med den fysiske treningen, hvilke fysiske egenskaper som har høyest prioritet, anbefalt treningsvolum, eksempler på treningsuker, treningsinnhold og videoer med øvelser og treningsøkter.

Avslutningsvis i kapittel 6 er alle treningsøktene samlet, og du kan enkelt søke på øvelser etter aldersgruppe og tema.

Enten du er spiller, trener, leder eller bare generelt håndballinteressert og nysgjerrig på ny kunnskap, håper vi du finner det som følger interessant.

Lykke til!