6–9 år
Nivå 1

Vekst og modning

Perioden 6-9 år innledes av en liten vekstspurt, og det skjer en del endringer i både kroppslengde og kroppsproporsjoner. Hodet blir mindre i forhold til resten av kroppen, armene og beina vokser, og kroppen blir mer langlemmet og hengslete. Barna trenger derfor en periode til å tilpasse motorikken til sin nye kropp med lavere tyngdepunkt og lengre armer og bein.

Motorikk innebærer alle funksjoner og prosesser som er med på å styre og kontrollere våre kroppslige bevegelser. 6–7-åringene er i en alder hvor mange bevegelser allerede er godt utviklet, men barna har redusert evne til å regulere spenning (kraft) og samordne gjentatte bevegelser i rytme og flyt.

Etter hvert som barna blir eldre og nervesystemet modnes og utvikles, blir de gradvis bedre til å gjenta bevegelsesmønstre, kombinere ulike bevegelser, gjennomføre bevegelser med mer kraft/hastighet og mestre mer spesifikke og ferdighetsrelaterte teknikker. Utviklingen til det nevromuskulære systemet (hjerne, nervesystem og muskulatur) og kroppens evne til å lære nye bevegelser og bevegelsesstrategier, avhenger i stor grad av bevegelsesmiljøet barna vokser opp i.

Gjennom fysisk aktivitet i et allsidig og utfordrende bevegelsesmiljø vil de grunnleggende bevegelsene vanligvis være godt utviklet i 8–9-årsalderen. Det er imidlertid viktig å forstå at det kan være store individuelle forskjeller, og at de fleste barn har behov for å øve kontinuerlig på grunnleggende bevegelser som å løpe, hoppe, hinke, kaste, fange osv. gjennom hele oppveksten.

Barn i 6-9-årsalderen er nysgjerrige på nye ting og liker å være i fysisk aktivitet. Samtidig har barna lav tålmodighet og trenger enkel veiledning, instruksjon og tydelige spilleregler.

Formålet med den fysiske treningen

Målsetningen med håndballtrening (og den fysiske treningen) i aldersgruppen 6–9 år er å utvikle et solid motorisk fundament.

Øvelser og treningsmetoder som stimulerer motorikk/koordinasjon og fysiske egenskaper som hurtighet, spenst, stabilitet og styrke legges inn i alle håndballtreninger som en naturlig del av leken med og uten ball.

Et stort volum av variert fysisk aktivitet (allsidighet) er nøkkelen til et godt motorisk grunnlag i tidlig alder. Planlegg og gjennomfør håndballtreninger med stor variasjon og høyt aktivitetsnivå.

Samtidig anbefales det sterkt at barn og unge i 6–12-årsalderen deltar i andre idretter (ballspill, turn, svømming, kampsport osv.) og/eller uorganisert fysisk aktivitet sammen med familie eller venner (friluftsliv, lek, spill osv.).

Et stort volum av allsidig organisert og/eller uorganisert aktivitet vil ha positiv innvirkning på barnas motorikk/koordinasjon, fysiske egenskaper, taktiske forståelse, motivasjon og glede for fysisk aktivitet.

Egenskaper man ønsker å påvirke og prioritere

Tabellen nedenfor viser hvilke egenskaper man ønsker å påvirke og prioritere i 6–9-årsalderen

Motorikk/koordinasjon

Ikke prioritert
Lav prioritet
Prioritert
Høy prioritet

Det motoriske innlæringspotensialet er stort i denne aldersgruppen.

Benytt treningsmetoder og øvelser med og uten ball som bygger på grunnleggende bevegelser (løp, hopp, landing, kast, mottak osv.) og koordinative egenskaper (balanse, rytme, øye-hånd/øye-fot, romorientering, krafttilpasning osv.). Med variasjon og progresjon i kompleksitet, kombinasjoner, ustabilitet, hastighet osv. for å skape utfordring og utvikling.

Bevegelighet

Ikke prioritert
Lav prioritet
Prioritert
Høy prioritet

Det er viktig å inkludere stor variasjon av bevegelser som også utfordrer og vedlikeholder bevegeligheten i ulike ledd og leddkjeder.

Hurtighet

Ikke prioritert
Lav prioritet
Prioritert
Høy prioritet

Enkle former for hurtighet er i stor grad arvelig bestemt, men i likhet med motorikk/koordinasjon muligens mest påvirkelig i 7-12-årsalderen.

Barn i denne alderen bør derfor utsettes for et stort volum av øvelser som stimulerer reaksjonsevne og akselerasjonshurtighet.

Spenst

Ikke prioritert
Lav prioritet
Prioritert
Høy prioritet

Prepubertale barn har små muligheter til å trene opp eksplosiv styrke og spenst pga. muskulære forutsetninger og tilpasninger. Muskulaturens elastiske komponenter (bindevevsstruktur) er lite utviklet og det forekommer liten muskelvekst før puberteten inntreffer i 11-13-årsalderen.

Derimot bør det inkluderes ulike hopp- og landingsøvelser, fordi disse kan ha positiv effekt på motorikk, koordinasjon, stabilitet og styrke. En teknisk og fysisk forberedelse som kan utnyttes og videreutvikles i senere aldersgrupper.

Styrke

Ikke prioritert
Lav prioritet
Prioritert
Høy prioritet

Det foreligger en stor mengde forskning som viser at styrkepregede øvelser har en rekke positive effekter på prepubertale barn. Blant annet at det er skadeforebyggende, stimulerer oppbygningen av skjelettet og skaper bedre forutsetninger for motorisk innlæring.

Fremgangen i styrke hos prepubertale barn skyldes først og fremst nevromuskulære tilpasninger (forbedret samarbeid mellom nervesystem og muskulatur). Økning i muskelmasse og andre kvalitative tilpasninger i muskulaturen inntreffer ikke før i pubertal alder.

Utholdenhet

Ikke prioritert
Lav prioritet
Prioritert
Høy prioritet

Forutsetningene for å ta til seg aerob utholdenhetstrening er relativt dårlige for prepubertale barn. Veksten i ventilasjons- og sirkulasjonssystemet er langsom i 6-12-årsalderen. I tillegg kjennetegnes tradisjonell utholdenhetstrening av kontinuerlig arbeid med moderat intensitet, noe barn oppfatter som monotont og kjedelig. Barn i alderen 6-12 år bør av fysiske og psykiske årsaker drive med intervallbasert trening. Korte arbeidsperioder med høy intensitet. En type trening som også har positiv innvirkning på egenskaper som hurtighet og styrke.

Anbefalt treningsvolum

Dette er generelle anbefalinger som i stor grad avhenger av tilgangen man har på treningstid og fasiliteter.

Håndballtrening

1-2 økter pr. uke

Fysisk trening

Trening av fysiske egenskaper er en naturlig del av håndballtreningene

Annen idrett/fysisk aktivitet

Deltakelse i annen idrett (fotball, ishockey, tennis, turn, svømming osv.). Allsidig fysisk aktivitet gjennom fri lek, friluftsliv, uorganisert ballspill osv.

Eksempler på treningsuke

6–7 år

8–9 år

Anbefalt treningsinnhold og eksempler på øvelser og treningsøkter

Håndballtrening

Volum

1–2 ganger i uken

Innhold

Planlegg effektive håndballtreninger med varierte bevegelsesoppgaver og høyt aktivitetsnivå. Øvelser/leker med og uten ball som stimulerer motorikk/koordinasjon, bevegelighet, hurtighet, spenst, styrke og utholdenhet.

  • Benytt treningsmetoder og øvelser (med og uten ball) som bygger på grunnleggende bevegelser (løp, hopp, landing, kast, mottak osv.) og koordinative egenskaper (balanse, rytme, øye-hånd/øye-fot, romorientering, krafttilpasning osv.). Allsidige øvelser med lekpreg og god balanse mellom utfordring og mestring.
  • Allsidig bruk av kroppen og øvelser med fullt bevegelsesutslag.
  • Stor variasjon av elementære (sprinter) og komplekse (leker, spill) hurtighetsøvelser
  • Variasjon av vristhopp-serier som utfordrer rytme/timing. Hopp/hink-øvelser for balanse, stabilitet og styrke
  • Styrkerelaterte øvelser i lekform. Alle dynamiske bevegelser som løp, hopp, hink, landing osv. vil være en form for styrketrening
  • i denne aldersgruppen.

Gjennomføring

Videoeksempler

Hinderløype forflytningsvarianter
Koordinasjon stabilitet på rekke
Reaksjon
Hurtighet stafetter og stasjoner
Hurtighet over linje med balløvelser
Forflytning 2 og 2
Styrkestafett trillebåre og bære på ryggen
Hurtighet - 2 og 2, sidehopp - på signal til kjegle 3 m unna